aktiv dødshjelp

«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»
«Vi 'feirer' ikke selvmord i avisene, slik Grue fremstiller det.»