Aksel Braanen Sterri

Dette er ikke tilstrekkelig til å vise utilitarismens uegnethet som nødsituasjonsetikk.
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»
«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»