Aksel Braanen Sterri

«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»
«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»