Annonse

Aksel Braanen Sterri

Aksel Braanen Sterri

«Vi er bekymret for at det skapes et inntrykk av at filosofisk argumentasjon kan gi klare og entydige konklusjoner.»
De har argumentert, i hver sine faglige fora, for at praksisene ikke kan avvises som umoralske på prinsipielt grunnlag.
««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Vi ønsker et samfunn hvor de sterke bærer de svake.»
«Hvor tett opptil rase­hygienen kan man legge seg uten at det blir rasehygiene?»
«Problemet er: hvordan beskrive verdien til individer som ikke er del i noen kollektiv begrunnelse?»
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»
«Sterri synes å følge utilitaristen Singer og hans argumentasjonslinje.»