akademisk publisering

«Når man viderefører dette på akademisk nivå, er det ikke morsomt lenger. Da blir det farlig.»
Denne tjenesteutsettingen er kostbar, langsom, ikke-transparent, ubalansert, ekskluderende, urettferdig, komplisert og unødvendig.
«Jakobsen bommer når han skylder på et tidsskrifts forretningsmodell for å forklare trusler, sexisme og utmattelse på jobben.»
«Aldri før i akademias historie har så mange publisert så mye, for å bli lest av så få.»