agnar mykle

«Hvem er dette «man» som sitter med kalkulatoren og finner det riktige svaret?»