Afrika

«Dette er på mange måter en neglisjert krise.»
«En historiker lurer jo også på hva en historisk person har tenkt og kan ha tenkt.»