Annonse

Æresretten

– Har store problemer med noen av premissene for rapporten.
«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»
«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Alle vet at forskning bygger på forskning.»
Hvordan forholder Den norske Forfatterforening seg til Schiøtz’ gjentatte bruk av foreningens beklagelse?
«Poenget var ikke at André Bjerke var frifunnet, men at han slapp ytterligere straff.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»
«Det er kvalifisert galt å påstå at Forfatterforeningen ikke kan omgjøre dommene.»