Æresretten

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Oppgjøret i Forfatterforeningen var ikke av de mest militante.»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»
«La oss minne om at forsvarsadvokaten har mye å forsvare.»
«Schiøtz bruker enhver anledning til å sette i miskreditt boken.»
«Hva slags logikk er dette, Trond Solvang?»
«Beklagelsen er perspektivløs og, som vist, på sentrale punkter direkte misforstått.»