abortloven

LEDER: «Hvis juristene i departementets lovavdeling mener at fosterreduksjon av friske fostre er i tråd med dagens abortlov, selv om loven faktisk ikke omtaler slike inngrep, ja, da må loven endres.»