Annonse

abort

abort

«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«Det er flere land som liberaliserer abortlovgivning enn som innskrenker den.»
«De viktigste sosiale og menneskelige sidene ved fosterreduksjon, er manipulert bort gjennom språket.»
«Reduksjon av tvillinger til ett foster gir ingen medisinske gevinster for det gjenlevende fosteret.»
LEDER: «Hvis juristene i departementets lovavdeling mener at fosterreduksjon av friske fostre er i tråd med dagens abortlov, selv om loven faktisk ikke omtaler slike inngrep, ja, da må loven endres.»