Annonse

abort

abort

«Er ikke evnen til inkonsekvens egentlig noe veldig spesifikt menneskelig?»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»
«Problemet er: hvordan beskrive verdien til individer som ikke er del i noen kollektiv begrunnelse?»
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«Det er flere land som liberaliserer abortlovgivning enn som innskrenker den.»
«De viktigste sosiale og menneskelige sidene ved fosterreduksjon, er manipulert bort gjennom språket.»