Annonse

abort

abort

Selv om argumentet er upedagogisk, er det kanskje taktisk.
«Den som opererer med et absolutt menneskeverd må logisk sett være imot at gruppen av mennesker man kan ta livet av utvides.»
««Selvsagt» sier rektor – men det er ikke selvsagt.»
«Er ikke evnen til inkonsekvens egentlig noe veldig spesifikt menneskelig?»
«Vi må fortsette å føde funksjonshemmede barn. Både for barnas skyld og for vår skyld.»
«Mitt syn ser langt på vei ut til å være rådende politikk.»
«Problemet er: hvordan beskrive verdien til individer som ikke er del i noen kollektiv begrunnelse?»
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»