90-tallet

Ja, jeg bruker CD-ROM, men jeg synes CD-ROM-løsningene er altfor lukket.