Annonse

22. juli

22. juli

«Det er retten, ikke rettspsykiaterne, som skal avgjøre skyldspørsmålet.»