22:33 - 02. februar 2012

Styremassakren

Skolen, politiet og sykehusene er kanskje så bra som det er mulig å få dem. Men det er en tanke politikerne ikke tør tenke.

Helseministeren har vist handlekraft denne uken ved å sparke hele styret i Helse Midt-Norge og store deler av styret i Helse Sør-Øst. Dermed har hun gitt klar beskjed til offentligheten om at hun ikke er fornøyd med de forrige styrenes innsats.
Anne-Grete Strøm-Erichsen er i sin fulle rett, og det er mulig at styringen av sykehus-Norge nå kan bli litt bedre enn den har vært før. Store endringer blir det ikke. Uavhengig av hvem som sitter på toppen, vil det være like vanskelig som før å dekke nesten umettelige behov med dagens bevilgninger. Sykehusene vil også i like stor grad som før være komplekse kunnskapsbedrifter der hensynet til den enkelte pasient – slik de ansatte vurderer det – settes foran lojaliteten til toppsjefen.
Så skjer det selvfølgelig av og til at de ansatte skyver pasientene foran seg, og vanskeliggjør styring fordi de egentlig bare er opptatt av sine egne interesser. Det er menneskelig, og slik vil det være i enhver organisasjon – enten man har pasienthelse eller andre aktverdige formål å skjule seg bak.
Det kan faktisk hende at det ikke er mer styringsvegring i sykehusene enn det er i andre store organisasjoner, og at systemene ikke er så ineffektive som det gis inntrykk av. De er selvfølgelig ikke perfekte, men de er omtrent så bra som det er mulig å få dem – med de rammebetingelsene som er lagt i form av bevilgninger, regelverk og moderne arbeidstagere.
En politiker som hadde tatt sjansen på å si noe slikt, hadde fått en kort karriere. Opposisjonspolitikerne ser det som en viktig del av sin rolleutøvelse å peke på det som ikke virker – enten det er stort eller lite. De ansvarlige statsråder svarer alltid med å si noe vakkert om den formidable innsats som gjøres i den ene eller andre sektor, men så legger vedkommende til at ethvert system selvfølgelig kan bli bedre og at regjeringen jobber aktivt for å få til endring. Det er en dødssynd å si seg fornøyd.
Rollespillet er så velkjent at det kanskje ikke har noen betydning lenger, men det kan også hende at politikerne på denne måten ødelegger både for seg selv og samfunnsstyringen. De gir åpenbart næring til de stigende forventningers misnøye – ved at de støtter den delen av velgerne som mener at man må kunne vente mer i verdens rikeste land.
Minst like alvorlig er det at de bekrefter en forestilling om at det i offentlig sektor alltid er mulig å få mer igjen for pengene. Det igjen gjør at det blir ekstra vanskelig å få velgerne til å forstå at man må øke skatter og avgifter dersom man skal ha flere og mer kostnadskrevende offentlige ytelser. I utgangspunktet er det ekstremt vanskelig å få velgere til å se sammenhengene mellom utgifter og inntekter i noe så stort som et statsbudsjett, men det blir i praksis umulig når velgeren får vite av de ansvarlige at det helt sikkert er noe slakk i det offentlige som det er mulig å ta ut.
Slakk er det selvfølgelig mange steder. Kanskje er det fortsatt så mye å hente på å effektivisere politiet, skolene og helsesektoren at vi kan betale for mer velferd ved å organisere oss smartere. Men selv om det er tilfelle, så vil vi uansett på et eller annet tidspunkt komme så langt at det ikke er mulig å gjøre jobbene særlig mer effektivt. Og hvem tror at politikerne vil slå seg til ro når vi kommer dit?
I samspill med de store mediene vil de fortsette med å underbygge inntrykket av at det alltid er mulig å styre bedre. Det er en av politikkens svøper at man aldri kan være fornøyd.

Annonse