21:19 - 16. februar 2012

«Prisen for prinsippfasthet ville ikkje blitt betalt av oss, men av sivile sørsudanarar.»

Etikeren

Morgenbladets etiker er en livserfaren mann med bred innsikt i moral­filosofiske spørsmål. I denne spalten svarer han på våre spørsmål om dilemmaer i hverdagen. Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no
Annonse

«  Medie-Norge: Skåner lesere   Da det ble kjent at en bistandsadvokat var under etterforskning for å ha lekket straffedokumenter til mediene, gjorde Aftenposten,…»