21:19 - 16. februar 2012

«Prisen for prinsippfasthet ville ikkje blitt betalt av oss, men av sivile sørsudanarar.»

Etikeren

Morgenbladets etiker er en livserfaren mann med bred innsikt i moral­filosofiske spørsmål. I denne spalten svarer han på våre spørsmål om dilemmaer i hverdagen. Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

For rundt ti år sidan var eg på oppdrag for ein medisinsk nødhjelpsorganisasjon i Sør-Sudan. Sør-Sudan var den gongen kontrollert av geriljaen SPLA og den sivile avdelinga SPLM. For å sleppe inn i landet kravde SPLM eit visumgebyr. Dette gebyret var eit kronisk irritasjonsmoment for alle som arbeidde i landet. SPLM førte ingen rekneskap over kva dei brukte pengane til, og det er ikkje urimeleg å spekulere i at dei kunne gå både til personleg vinning, altså korrupsjon, eller endå verre: til å kjøpe våpen og dermed halde liv i borgarkrigen. Det er openbart at slik ressursbruk er heilt i strid med donorane sin intensjon. Men samtidig: Hadde vi nekta, ville vi blitt kasta ut av landet. Dermed hadde lokalsamfunna blitt utan helsetilbod, og dette ville resultert i dødsfall vi kunne ha avverga. Med andre ord: Prisen for å vere prinsippfast ville ikkje blitt betalt av oss, men av døde sivile sørsudanarar. Har Etikeren nokre refleksjonar over kva ein skal gjere i ein slik situasjon?

Sivilingeniør

 

Annonse

«  Medie-Norge: Skåner lesere   Da det ble kjent at en bistandsadvokat var under etterforskning for å ha lekket straffedokumenter til mediene, gjorde Aftenposten,…»