14:02 - 12. juli 2012

Konfliktvegrerne

Arbeidsministeren er sint på arbeidsgiverne, men gjør som de vil. Hun har lært av Jens Stoltenberg.

I et kvart århundre har det vært vanlig at norske regjeringer forbyr arbeidskonflikter i Nordsjøen med én gang de fører til at vi ikke kan levere avtalte mengder gass og olje til resten av verden. I seg selv er det derfor ikke oppsiktsvekkende at arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sent mandag kveld fortalte partene i oljekonflikten at regjeringen vil gå inn for tvungen lønnsnemnd.

Mer overraskende er det at en rødgrønn regjering i så stor grad lar seg diktere av arbeidsgiverne i en konflikt. Det var nemlig et spill som ble satt i gang da Oljeindustriens Landsforening (OLF) i forrige uke bestemte seg for å svare på en ganske begrenset streik med å stanse all produksjon på norsk sokkel. I stedet for å gi mer i forhandlingene gjorde arbeidsgiverne konflikten så stor at de kunne regne med at regjeringen ville forby den. Bjurstrøm likte ikke spillet, og hun fortalte til alle som ville lytte at hun syntes arbeidsgiverne burde ha oppført seg annerledes. På et personlig plan er reaksjonen forståelig, men i en politisk sammenheng er den underlig.

Hvis regjeringen virkelig følte at oljeselskapene spekulerte i at politikerne ville stanse det hele, hvorfor satte den ikke ned foten? Dersom produksjonen i Nordsjøen hadde stanset i noen dager, ville oljeselskapene ha fått mye større problemer enn regjeringen – det ville straks ha oppstått en diskusjon blant arbeidsgiverne om riktigheten av å eskalere konflikten, og det ville neppe ha tatt mange dagene før det igjen ble reelle lønnsforhandlinger.

Annonse

«  Medie-Norge: Skåner lesere   Da det ble kjent at en bistandsadvokat var under etterforskning for å ha lekket straffedokumenter til mediene, gjorde Aftenposten,…»