11:09 - 13. juli 2012

Koloniherrene

Vi har ikke to statsborgerskap i dette landet.

Jeg hadde en kongerekke av lærere – de lever i meg. En var Erik Saltnessand, overlærer på Kalvskinnet skole i Trondheim. Som ung hadde han reetablert Nidarosdomens guttekor i forkant av Olavsjubileet i 1930. Som overlærer holdt han tukt, og slo når han mente det måtte til for å holde kustus på oss rampen fra Midtbyen. Han var også en beåndet historielærer: Hans fortellinger fra fortiden ikke bare fenget oss – de formet oss. De sitter som ugler på skuldrene mine.

Som den om sølvskatten av 1816. Den ble innkrevd da Norge skulle verne sin nyvunnede frihet – men sto på konkursens rand. Saltnessand fortalte at landets fremste menn, for å redde nasjonen, hogg opp lysestaker og arvesølv og sendte det til Norges Bank som sikkerhet for sedlene som ble utstedt. Skatten var progressiv – fattigfolk var uten sølvtøy. Landets spisser satte nasjonens interesse foran sin egen – de viste i handling hva som måtte til. Skulle det ofres, måtte de gjøre det først og mest.

Saltnessands historie kom for meg da Frankrikes nye president François Hollande i det som ble hans første embedshandling, kuttet sin og statsrådenes lønn med 30 prosent – ja, andre frynsegoder med. Landet har svære problemer, ofre må til. Så fulgte kutt av lønn og bonus for ledere i statsselskaper – ingen skal ha mer enn 20 ganger den minste lønn i bedriften. Han varslet økt skatt, mest for de rike: 75 prosent på inntekter over én million euro. Når det kreves ofre, må de som leder gå foran. For Frankrikes politiske klasse er dette nytt – den franske revolusjon er ennå ikke gjennomført.

Annonse

«  Medie-Norge: Skåner lesere   Da det ble kjent at en bistandsadvokat var under etterforskning for å ha lekket straffedokumenter til mediene, gjorde Aftenposten,…»