15:44 - 26. januar 2012

Doktoren svarer

Å redusere skadene ved terrorangrep bør prioriteres fremfor å hindre terror.

Sunniva Frislid Meyer disputerte 13. januar ved Universitetet i Oslo for doktorgraden Preventing mass killings: Optimal strategies for protecting public targets against terrorist attacks.
Annonse