04:00 - 11. mars 2011

Vitenskap eller intuisjon?

En ny avhandling viser hvordan bevisvurderinger i Norge lider av teorifattigdom og bygger på grunnforutsetninger som ikke holder for en nærmere analyse.

 

Du banner. Fjernkontrollen til spilleren du kjøpte for tre og et halvt år siden er død. «Har du sjekket batteriene?» Ut med de gamle, inn med nye. Fortsatt dødt. Neste dagen står du i butikken med fjernkontrollen og spilleren under armen. Fjorten dager senere får du den igjen, med en regning på kroner 723,50. IR-mottageren måtte skiftes. Du nekter å betale og sier at det må gå på garantien.

Det blir rettssak. Hvor sannsynlig er det at svikten skyldes en fabrikasjonsfeil og ikke forhold som spilleren har vært utsatt for de tre og halvt årene du har hatt den? Avvik i produksjonen forekommer. Men det hender også at folk plasserer spillere så de blir oppvarmet av solen gjennom vindu, at det blir sølt vann eller annet på dem, at de får støt under flytting…

Annonse

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.