04:00 - 11. mars 2011

Vitenskap eller intuisjon?

En ny avhandling viser hvordan bevisvurderinger i Norge lider av teorifattigdom og bygger på grunnforutsetninger som ikke holder for en nærmere analyse.

Annonse