04:00 - 08. juli 2011

Store oppdagelser

Hva:Røyking. Hvor: Stadig færre steder. Betydning: Sigarettenes symbolverdi er på kort tid drastisk endret.

Røyking dreper: Men på 1950-tallet var det ennå kult å røyke. Bilde fra HBO-serien Mad MeN.

Smoking kills heter biografien om den britiske epidemiologen Richard Doll. Sammen med Bradford Hill viste han at røyking er årsak til lungekreft og tar livet av halvparten av alle som fortsetter å røyke. I ettertid vet vi at dette er blant de store vitenskapelige oppdagelsene på 1900-tallet. Slik var det ikke i 1950 da Doll og Hill publiserte sin første artikkel om røyking og lungekreft.

Frem til 1920-tallet var lungekreft en sjelden lidelse med ukjent årsak. Fra 1922 til 1947 økte forekomsten i England, Skottland og Wales med 1500 prosent, og i 1950 tok lungekreft livet av 13 000 briter og passerte for første gang tuberkulose som dødsårsak. Dette markerte overgangen fra infeksjonssykdommenes til de ikke-smittsomme sykdommenes epoke i medisinsk forskning, men det tok det mange år før de etablerte forskningsmiljøene erkjente. På slutten av 1940-tallet og begynnelsen av 50-tallet diskuterte fagfolk om økningen i forekomsten av lungekreft var reell eller om det hele skyldtes at man var blitt flinkere til å oppdage sykdommen. De fleste oppfattet røyking som uskyldig og positivt. Da Doll og Hill innledet sitt samarbeid i 1947 røkte begge pipe, og Doll nøt i tillegg sigaretter uten filter. På samme tid røkte 80 prosent av britiske menn og 40 prosent av kvinnene. Det var liten klasseforskjell i røykehyppighet, og leger røkte like mye som andre.

Ved hjelp av mikroskopet oppdaget Robert Koch på 1880-tallet bakteriene som er årsak til tuberkulose og kolera. I 1950 var den medisinske vitenskapen fremdeles dominert av Kochs postulat om at enhver sykdom hadde én, og bare én, nødvendig årsak. Dette paradigmet ledet effektivt til oppdagelsen av bakterier for difteri, tyfus og andre alvorlige sykdommer. Men det passet dårlig for ikke-smittsomme sykdommer. Derfor var det stor skepsis til Doll og Hills resultater som viste at også folk som ikke røkte kunne få lungekreft. I henhold til det rådende paradigmet utelukket dette at røyking kunne være årsak til lungekreft. Dette var en vesentlig grunn til at det tok lang tid før den nye kunnskapen ble allment kjent og akseptert.

Annonse

«Vi trenger en statusheving av forfatterrollen i norsk akademia.»