Annonse
04:00 - 11. mars 2011

«Jeg er klimaforsker, men må ta fly til konferanser»

Etikeren svarer.

Annonse

Spørsmål: Jeg er doktorgradsstipendiat og jobber med en avhandling om klimapolitikk. Jeg har vært engasjert i miljøspørsmål over flere år (det var sikkert ikke tilfeldig at jeg havnet innen dette forskningsfeltet). Jeg er overbevist om at det må store endringer til, også i den enkeltes livsstil, for at klimautslippene skal reduseres. Nå møter jeg to dilemmaer. For det første; hvordan håndtere et krav om deltagelse på konferanser som krever utstrakt bruk av fly? Bør jeg vise moralsk ryggrad og si at dette ikke er forenlig med en klimavennlig livsstil? Bør jeg alternativt delta på noe, og dermed likevel vise fagfeller at jeg har tenkt igjennom disse spørsmålene? Dette bringer meg over på det andre dilemmaet; bør jeg konfrontere mine kollegaer med det paradokset jeg føler det er å jobbe med klimaspørsmål, men samtidig ikke la det påvirke egen hverdag? (dette utfordrer potensielt deres liv totalt sett, og ikke bare reisefrekvensen til konferanser). Dette utfordrer både pliktetikeren, dydsetikeren og konsekvensetikeren i meg.

Klimaforsker, 29, Trondheim

 

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse