04:00 - 18. februar 2011

Gud, Djevelen og Darwin

Hvorfor ble utviklingslæren til antirasisten Darwin brukt som utgangspunkt for læren om rasehygiene?

Annonse

«Det som virker i statsvitenskap, virker ikke nødvendigvis i antropologi.»