Annonse
04:00 - 07. januar 2011

Forskningsfronten

Norsk rett behøver ikke være lik loven

Høyesterett
Annonse

Våren 1997 ble en stor del av agurkplantene i Aase Gartneri angrepet av en grønnmuggsopp. Undersøkelser viste at årsaken var smitte fra bambuspinnene som ble brukt som støttepinner for agurkplantene. Gartneriet hadde kjøpt pinnene av et firma som importerte dem fra Kina. Grønnmuggsoppangrepet førte til at en stor del av gartneriets agurkproduksjon ble ødelagt, og gartneriet ble påført et tap på nesten tre og en halv million kroner. Kunne gartneriet kreve at selgeren erstattet dette beløpet? Gartneriet hadde kjøpt pinner for syv–åtte tusen kroner. Skulle selgeren holdes ansvarlig for et beløp som var mer enn 450 ganger så stort som salgssummen?

Kjøpsloven sier at en selger er ansvarlig for skade som skyldes forhold som ligger innenfor det selgeren kan kontrollere. Da saken var oppe for Høyesterett, mente tre av fem dommere at siden selgeren kunne ha valgt en annen leverandør, så var skaden en følge av forhold som selgeren kontrollerte, selv om han ikke hadde anelse om risikoen for å få smittefarlige bambuspinner.

Kjøpsloven vår bygger på en FN-konvensjon om internasjonale kjøp. En fersk doktoravhandling, Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsloven (kontrollansvaret), Det juridiske fakultet, UiO 2010, viser at den norske lovgiveren kanskje har misforstått denne konvensjonen, og at det sentrale ikke er om selgeren rent objektivt sett hadde kontroll, men om skaden skyldes forhold som var ekstraordinære. Kan Stortinget misforstå, og er ikke loven hva Stortinget har sagt, ikke hva Stortinget har hatt av forestillinger? Og når Høyesterett bygger på norsk lov og legger den til grunn for sin avgjørelse, er ikke det da norsk rett?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse