04:00 - 04. mars 2011

Norsk-pakistanske menn tar hverandre ikke på rumpa når de spiller cricket.

Thomas Michael Walle ved Sosialantropologisk institutt disputerte 14. januar ved Universitetet i Oslo for graden Ph.D. med avhandlingen: A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo.

– Cricket slår meg ikke umiddelbart som en veldig maskulin sport, er den det?

– Veldig, faktisk. Den har bakgrunn i det britiske imperiet, med forestillinger om den britiske gentleman. Koloniherrene tok den med seg rundt i verden, og brukte idretten som et siviliseringsverktøy.

– Hvor stor er cricket i Norge i dag?

Annonse

«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»