04:00 - 04. mars 2011

Norsk-pakistanske menn tar hverandre ikke på rumpa når de spiller cricket.

Thomas Michael Walle ved Sosialantropologisk institutt disputerte 14. januar ved Universitetet i Oslo for graden Ph.D. med avhandlingen: A Passion for Cricket. Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo.

Annonse

«Ola Innset påpeker helt riktig at jeg tillegger ham et galt sitat om Gudmund Hernes og nyliberalismen. Det beklager jeg.»