Annonse

Annonse

04:00 - 04. februar 2011

«Dette er ikke kunst!»

Livs-frisen demonstrerer hvor normbrytende Munch var for deler av borgerskapet i Norge.

Livs-frisen: En antikvarisk sjeldenhet. Faksimile: Blomqvist Kunsthandel

«Denne frise har jeg med lange mellemrum arbeidet paa i omtrent 30 aar.» Slik begynner Livs-frisen, et lite hefte på 38 sider, utgitt av Edvard Munch i 1919. Til tross for at vi vet at Munch skrev hele sitt liv, er Livs-frisen en av de svært få utgivelser der han lot sine egne tekster trykke.

Den umiddelbare foranledningen til utgivelsen av Livs-frisen skal ha vært de negative kritikkene Munch fikk i forbindelse med sin utstilling hos Blomqvist i 1918. I heftet trykker Munch to egne tekster. Den ene er en enkel redegjørelse over bildeserien Livsfrisen og dens bakgrunn. Den ble først trykket som innledning til Blomqvists katalog til utstillingen. Den andre teksten, «I anledning kritikken», er et bitende svar til kritikerne av utstillingen, og da særlig Aftenposten. «Jeg haaber ikke den anden kritiker smigrer sig med at jeg tar notis af ham. Den fortvilte bastard av en umulig maler og umulig kritiker, der har faaet det ledige embede i ’Aftenposten’ som kusk for den gjødelskjærre, der i 40 aar har bragt avfaldet av dens Augias-stald til kunstens have.»

Resten av heftet består av kritikker fra norske og utenlandske aviser, ikke fra utstillingen hos Blomqvist, men fra henholdsvis 1895, 1897 og 1902, altså mellom 24 og 17 år tilbake. Det kan se ut til at Munch har hatt et videre siktemål enn bare å forsvare 1918-utstillingen. Han gjengir blant annet et 16 år gammelt anonymt innsendt leserbrev, trykket i Aftenposten 1902 med tittelen «Vi gjør Strike!»:

Annonse

Mest lest

Få tilsendt Morgenbladets redaksjonelle nyhetsbrev hver fredag!

Mer fra Spaltister