04:00 - 04. februar 2011

«Dette er ikke kunst!»

Livs-frisen demonstrerer hvor normbrytende Munch var for deler av borgerskapet i Norge.

Livs-frisen: En antikvarisk sjeldenhet. Faksimile: Blomqvist Kunsthandel
Annonse