04:00 - 03. juni 2011

Det finnes få endelige svar

Hvilken strategi – fritt liv eller del av et fellesskap – gir best formering?

Superorganismer: Det finnes bier som lever alene. De klarer seg selv, samler sin mat og steller sine unger. Og det finnes kompliserte samfunn. Foto: Getty Images
Annonse

«Også ytringsfriheten krever at vi foretar etiske vurderinger.»