04:00 - 27. mai 2011

Pensjons-famling

Et absolutt rettferdig pensjonssystem finnes ikke. Politikernes mål må være å balansere uretten.

Etter mer enn et halvt års tautrekking internt i regjeringen er kompromisset klart: Uføretrygdede får lavere pensjon enn SV og LO ønsker, men det vil fortsatt være mulig å tjene mange tusen kroner hvert år dersom man blir uføretrygdet rett før man blir 62 år. Det gylne prinsipp, om at det alltid skal lønne seg å arbeide fremfor å heve trygd, blir ikke fulgt.

De første lekkasjene om kompromisset kom forrige helg, og de ble raskt fulgt opp av reportasjer om urettferdighetene i det nye systemet. NRK viste oss en lærer fra Sogn videregående skole som har så dårlig helse at legen har anbefalt uførepensjon. Men læreren vil heller jobbe, og det taper han penger på. Ikke til å undres over at pensjonseksperten i etterkant fastslo at dette så ut som et lite bærekraftig system.

Eksperten har kanskje rett, men det ville hun ha hatt uansett hvordan løsningen hadde blitt. Det nye pensjonssystemet er laget slik at du selv i større grad enn før skal kunne bestemme hvor mye penger du skal få som gammel. Vil du ha god råd i alderdommen, jobber du noen år mer enn du ellers ville ha gjort, eller du førtidspensjonerer deg og finner en måte å tjene litt ekstra penger på.

Annonse