Annonse
04:00 - 11. mars 2011

Individet og systemet

Adecco-saken og likestillingsdebatt reiser en klassisk politisk problemstilling: Om systemet fremmer eller hemmer individuell frihet.

Annonse

Begrepet «borgerlig feminisme» var blant de hyppigst brukte i årets 8. mars-reportasjer. Om det skyldes en fremmarsj for høyresidens feminister, eller mediesamfunnets stadige søken etter noe nytt og friskt, skal det ikke sies noe sikkert om her. Uansett er det interessant å se hvordan klassiske politiske problemstillinger dukker opp igjen.

Det som ifølge høyrefeministene selv skiller dem fra søstrene på venstresiden er at de står opp for individenes rett til å realisere seg selv – i kamp mot systemet. Den underliggende påstanden er at det er en motsetning mellom det kollektive likestillingsstrevet og den enkelte kvinnes mulighet til å få de rettigheter, og den posisjon, hun selv ønsker.

For en del kvinner er dette riktig, men som generell påstand er det diskutabelt. Av og til er det nødvendig å endre, og å forsterke, systemet for å sikre den enkeltes valgfrihet. Det historisk beste eksemplet er at mange kvinner først fikk muligheten til å leve sine egne liv i det øyeblikket systemet tillot dem å få lønnsarbeid og egen økonomi. I dagens samfunn er det godt dokumentert at ulik lengde på fødselspermisjonen for mor og far har betydning for den enkeltes valgfrihet når det gjelder karriere og lønnsutvikling.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse