04:00 - 11. mars 2011

Individet og systemet

Adecco-saken og likestillingsdebatt reiser en klassisk politisk problemstilling: Om systemet fremmer eller hemmer individuell frihet.

Annonse