Annonse
04:00 - 27. august 2010

Utenriksanalyse: Sveits i EU-klemme

EUs tålmodighet med kravstore sveitsere er i ferd med å ta slutt.

Handlingsrom: Sveits er et velstående land, og vil ha vanskelig for å få forståelse for sine reservasjoner mot EU. Foto: Fabrice Coffrini/Scanpix
Annonse

Den sveitsiske regjeringen revurderer sitt forhold til EU. «Vi må tenke igjennom hvordan vi i fremtiden på best mulig måte kan sikre våre interesser,» sier president Doris Leuthard. Den nåværende ordningen er ikke god nok. Tematikken er velkjent for stater som av ulike grunner er utenfor EU, men som like fullt står i et gjensidig avhengighetsforhold til unionen. Det spørs imidlertid om den sveitsiske regjeringen har stilt riktig diagnose.

Etter at sveitserne i en folkeavstemning i desember 1992 sa nei til å bli med i EØS-samarbeidet, har sveitsiske regjeringer fremforhandlet en rekke bilaterale avtaler som regulerer forholdet til EU. Sveits er altså ikke underlagt den såkalt dynamiske EØS-avtalen, som automatisk tar opp i seg ny EU-lovgivning. I stedet har sveitsiske myndigheter inngått rundt 120 forskjellige avtaler med EU. I tillegg har Sveits ensidig tilpasset seg EU-retten på en rekke felt. Avtaleverket er komplisert, og til dels uoversiktlig. Systemet er tungrodd og ressurskrevende, ikke bare for EU, men også for Sveits selv.

Det er vanskelig å få et tydelig bilde av hvor omfattende avtaleverket er, og i hvilken grad det griper inn i innenrikspolitiske prosesser. På denne bakgrunn ba parlamentet i fjor om en statusrapport fra regjeringen. Svaret blir levert skriftlig til parlamentet i midten av september, men regjeringen har allerede sendt et tydelig signal om hvordan den leser situasjonen.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse