04:00 - 30. november 2007

Ter­ra Insecurities

Sam­men­fal­let av to hen­del­ser kan be­ly­se kon­tras­ten mel­lom to re­gi­mer og to sam­funns­syn.

Med et­ter­lønn: Ter­ra Securities er slått kon­kurs, og kon­sern­sjef Ola Sundt Rav­ne­stad skal få en et­ter­lønn på 5,5 mil­li­oner. Foto: Scan­pix

Onsdag rapporteres at pengene som fire nordlandskommuner har satset gjennom Terra Securities er investert i strid med kommunenes egne etiske retningslinjer og i selskaper som Oljefondet har svartelistet - de produserer våpen og tobakk, knuser fagforeninger og bryter menneskerettigheter. Samme dag rapporteres at Edvard Munchs grafiske verk Vampyr 2 ble solgt for nær 12 millioner kroner. Hva er sammenhengen?

Terra Securities eies av en gruppe sparebanker - pluss konsernsjef i Terra Ola Sundt Ravnestad og administrerende direktør i Terra Securities Odd Arne Pedersen. Bare de siste fire årene har de tatt ut 32 millioner kroner hver - som er lite i forhold til aksjepostene de har i Terra Markets, hver på 14,5 prosent. Resten eies av 78 små sparebanker. Nå er den slått konkurs - så sparebankene vil også tape sine penger.

Munchbildet ble kjøpt av Sparebankstiftelsen DnB NOR, som skal ivareta sparebankenes tradisjoner ved å gi deler av overskuddet til allmennyttige formål. Etter kjøpet av Munchbildet uttalte Sparebankstiftelsen at det ble gjort for komme offentligheten til gode og ikke havne i en privat samling.

Annonse