04:00 - 05. mai 2006

Per Sandberg, en bleik, feit riking?

Klart det skremmer vannet av de fleste mørkhudede å tenke på Frp i posisjon.

I sin 1. mai-tale gikk professor i sosialmedisin Per Fugelli hardt ut mot Frps innvandrings- og sosialpolitikk. Han mener partiet har en «ond dagsorden», og at de andre partiene på Stortinget er feige. Per Fugelli uttrykte bekymring over hva det er som ulmer i den norske folkesjela når én av tre gir Frp sin stemme, og hva det er som ulmer i den norske folkesjela når de andre partiene er så feige at de lar Frp sette den onde dagsordenen.

Dagen etter dette utspillet, var Frps ubestridte nummer to, Per Sandberg, i god gammeldags stil ute og advarte mot muslimer, og skisserte Frp som eneste effektive medisin mot Islam.

Vi kjenner Per Sandberg alle sammen; han er simpelthen belastet med svært fremmedfiendtlige holdninger. Belegg: I 1999 tok Sandberg til orde for at myndighetene bør kunne utvise utlendinger dersom deres barn utfører alvorlige kriminelle handlinger. Altså utvis hele familien til kriminelle utlendinger. I 2003 foreslo Sandberg å innføre elektronisk merking av asylsøkere for å hindre at de stikker av mens asylsøknadene er til behandling. NOAS mente at partiet ikke visste forskjell på dyr og mennesker.

Annonse