Annonse

Annonse

04:00 - 14. juli 2006

Problemformuleringsprivilegiet

I Dagens Næringslivs sommer-enquete lyder det første spørsmålet: “Hvem har mest makt i Norge?” Utvalget av intervjuobjekter er neppe særlig representativt, men likevel: De fleste svarer det samme. Det er politikerne eller regjeringen som har mest makt i Norge. Men mange føyer til at også mediene har (uforholdsmessig?) mye makt.

Maktbegrepet er ikke entydig. Én form for makt er makten til å formulere og definere hva som eventuelt er problemet. Slik makt er meget viktig blant annet i den politiske meningsdannelsen – ettersom den som har makt til å formulere problemet, nesten automatisk også får makten til å bestemme hvordan problemet kan og bør løses.

Jeg leste en liten svensk pamflett en gang som het “Problemformuleringsprivilegiet”. Den handlet nettopp om dette: om hvem som gjennomgående har mest makt til å fortelle andre hva som er problemet – og dermed også hva som er løsningen på problemet. En illustrasjon som ble brukt i boken var denne: Hvis du kommer inn på en restaurant, og den er full – hva er da problemet? Hvis “alle” er enige om at problemet er at det er for mange gjester, så vil “alle” også være enige om at løsningen er at noen går. Dersom “alle” i stedet er enige om at problemet er for få stoler – ja, så vil “alle” også være enige om at løsningen er å bære inn flere stoler.

Hvem har problemformuleringsprivilegiet i norsk politisk debatt? Med unntak av “et gyllent øyeblikk” på 1980-tallet, vil jeg påstå at det stort sett er den politiske venstresiden i Norge som har problemformuleringsprivilegiet. Problemene defineres ofte på venstresidens premisser, og partiene konkurrerer ofte om å tilby mest mulig av venstresidens løsninger. Samtidig er ofte kunnskapsgrunnlaget svakt, mens det normative grunnlag for debatten nesten ikke blir berørt.

Lese mer?

UKEPASS
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse

Mer fra Spaltister