Annonse
04:00 - 14. juli 2006

Problemformuleringsprivilegiet

Annonse

I Dagens Næringslivs sommer-enquete lyder det første spørsmålet: “Hvem har mest makt i Norge?” Utvalget av intervjuobjekter er neppe særlig representativt, men likevel: De fleste svarer det samme. Det er politikerne eller regjeringen som har mest makt i Norge. Men mange føyer til at også mediene har (uforholdsmessig?) mye makt.

Maktbegrepet er ikke entydig. Én form for makt er makten til å formulere og definere hva som eventuelt er problemet. Slik makt er meget viktig blant annet i den politiske meningsdannelsen – ettersom den som har makt til å formulere problemet, nesten automatisk også får makten til å bestemme hvordan problemet kan og bør løses.

Jeg leste en liten svensk pamflett en gang som het “Problemformuleringsprivilegiet”. Den handlet nettopp om dette: om hvem som gjennomgående har mest makt til å fortelle andre hva som er problemet – og dermed også hva som er løsningen på problemet. En illustrasjon som ble brukt i boken var denne: Hvis du kommer inn på en restaurant, og den er full – hva er da problemet? Hvis “alle” er enige om at problemet er at det er for mange gjester, så vil “alle” også være enige om at løsningen er at noen går. Dersom “alle” i stedet er enige om at problemet er for få stoler – ja, så vil “alle” også være enige om at løsningen er å bære inn flere stoler.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse