Annonse
04:00 - 07. januar 2005

Kriseinformasjon

Norge er trolig bedre til å yte nødhjelp enn til å informere og å hjelpe egen befolkning etter en global katastrofe. Godt er det.

Annonse

Denne spalte skal dreie seg om norsk informasjonshåndtering i krisesituasjoner, men det er påkrevd først å minne om at alle norske problemstillinger som følger av flomkatastrofen er små – relativt sett. Det virker også som om det ikke er noe galt med den delen av den norske krisehåndteringen som er rettet mot dem som fortsatt er truet eller lider fysisk av flommens ødeleggelser. Pengene til nødhjelp kom raskt på bordet, og det virker som om hjelpeorganisasjoner og bistandsmyndigheter arbeider så effektivt som overhodet mulig.

Nødhjelperne har mye erfaring, det har heldigvis ikke sivile norske myndigheter. Det virker som om de har vært lite forberedt på at store ulykker i utlandet også kan ramme tusenvis av nordmenn. Regjeringen bør trolig kritiseres for dette, men kritikken kan vente til granskningen av katastrofehåndteringen er ferdig.

Allerede nå er det imidlertid mulig å spå at tenkningen om kriseinformasjon vil bli vesentlig endret etter tsunami-katastrofen. Vi står trolig ved et veiskille – som man også gjorde etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Det var da norske myndigheter av hensyn til samfunnshelsen forsøkte å legge lokk på opplysninger om strålefaren. Det var et mål ikke å uroe publikum. Resultatet ble enda mer uro enn det var grunnlag for, fordi den moderne pressen nektet å spille på lag med myndighetene.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse