Annonse
04:00 - 26. november 2004

Forståelse og kollektiv skyld

Etter at lederen for Islamsk Råd Zahid Mukhtar i TV 2 uttrykte en slags forståelse for aggressiviteten som resulterte i mordet på filmkunstneren Theo van Gogh, er han gang på gang blitt spurt om å forklare seg mer inngående.

Annonse

I Dagsnytt 18 fredag kunne vi ane en oppgitthet i stemmen hans over å bli stilt til ansvar. Til slutt fikk vi høre en taus telefonlinje, og en forbauset Steinfeld. I Redaksjon1 mandag lot Viggo Johansen Carl I. Hagen overta halve programlederrollen, slik at de sammen forhørte Mukhtar. Johansens innledende lille spørsmål til Hagen var om det Mukhtar sa nå var bra – underforstått bra for Hagen, som med ett fikk stå fram både som overdommer og representant for den norske allmennheten. I kontrast til dette var vi i neste programpost hos Johansen være vitne til en langt mildere behandling av avtroppende styreleder i “The 5 percent community”.

Det går an å bli forferdet over drapet på van Gogh og forstå Mukhtar, samtidig som en kan mislike noen av hans standpunkter, hans taushet og nøling. Hver gang forbrytelser blir begått av muslimer – enten de er religiøst motivert eller ikke (jfr. kjønnslemlesting, religion og tradisjon) – blir både ledere og menige muslimer avkrevd en form for avbikt. Sett fra en del muslimers ståsted virker det nok dobbeltmoralsk når hissige journalister ikke koster på seg tilsvarende halsstarrighet i møter med norske politikere som (med eller uten religiøs tro) stilltiende godtar USAs herjinger i Irak og Israels konsekvente brudd på FN-resolusjonene.

Forståelse. Et åpent ord. Hva slags skyld, eventuelt hvilket ansvar eller underliggende meninger kan en tillegge dem som uttrykker – ja nettopp – forståelse? I en kommentar til USAs angrep på Falluja skriver en utenriksredaktør følgende: “I Irak kan enhver iraker når som helst trekke våpen eller utløse en selvmordsbombe. Det skaper usikkerhet og dermed også frykt. Motstanderen demoniseres. Da blir også enhver død iraker en død fiende. Dette er forståelig. Like fullt er det uholdbart. Det er i tillegg ødeleggende for de mål USA har satt seg i Irak og i Midtøsten.” (Dagsavisen lørdag 20.11.04, min uth.)

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse