08:58 - 29. mai 2015

På dokumentarkjøret

Akademia passet ikke Erika Fatlands kreative gen.

Hvorfor studerte du sosialantropologi?

Godt spørsmål. Det var forfatter jeg ville bli, men ikke med én gang, innså jeg, og jeg tenkte at det var greit å ta en utdannelse i mellomtiden. Sosialantropologi er fleksibelt. Jeg kunne forske på hva jeg ville, lære språk, reise, og det er også et av fagene hvor man litterært står fritt, selv i masteroppgaven.

– Ja, hvordan var det å skrive den? Ditt feltarbeid om Beslan ble etter hvert til din første sakprosabok?

Annonse

«   REBECCA KJELLAND Født i 1983 på Eidsvoll. Har skrevet tre diktsamlinger. Debuterte med Akkorda under fluktlinja i 2007. Den neste diktsamlingen, Leve gammaldansen!,…»