Annonse
12:10 - 05. mars 2015

Taushet har en pris

POLITISK ANALYSE Politikerne er tause om Norwegian-konflikten. De snakker aldri om globaliseringens endringskraft.

Annonse

Selv om Norwegians piloter tjener relativt godt, er det lett å forstå den kampen de nå kjemper mot egen ledelse. Det er nødvendig å sette hardt mot hardt når man har grunn til å tro at ledelsen ved hjelp av organisasjonsendringer forsøker å knekke hele fagforeningen. Denne mistanken har satt seg fordi det er logisk at de norske fagforeningene må svekkes dersom Norwegian skal bli et ledende globalt lavprisselskap.

På innenriksflyene kan det kanskje være norsk lønnsnivå, men i den internasjonale luftfarten må lønns- og arbeidsbetingelser etter hvert bli tilpasset konkurrentene. Derfor er det lett å forstå Norwegian-ledelsen også. Antageligvis har de rett i at selskapet kommer til å gå konkurs dersom ikke fagforeningene viser stor fleksibilitet og tilpasningsvilje – altså gir opp hardt tilkjempede rettigheter.

Slik virker de siste tiårenes globalisering: Med en gang en bransje liberaliseres – ved at grensehindringer og andre reguleringer fjernes – mister fagforeningene i høykostland sin forhandlingsmakt. Hvis de ikke lar seg overtale eller presse til å gi fra seg goder, forsvinner arbeidsplassene ut av landet.

Annonse