Annonse
05:07 - 20. februar 2015

Sviktende lederskap

POLITISK ANALYSE Regjeringen vil gi politiet mer frihet. Dagens politi er ikke tilliten verdig.

Annonse

Endelig – etter utsettelse på utsettelse: Tirsdag kveld ble hovedtrekkene i den nye politireformen offentliggjort. Venstre og regjeringspartiene er blitt enige om å halvere antall politidistrikter og fjerne et hundretalls lensmannskontorer. Umiddelbart startet kampen om hvilke kontorer som skal legges ned, og om hvor landets tolv politimestere skal ha hovedsete.

 

Bare en liten del av denne kampen kommer til å bli ført i politiske fora. Stortinget skal bestemme inndelingen av politidistriktene, regjeringen skal utnevne politidirektøren, politimesterne og deres nestkommanderende. Men så er det stopp. Når politidistriktene er laget og toppsjefene utnevnt, er det de politifaglige hensynene som skal være enerådende. Politidirektøren skal ta stilling til de store organisasjonsgrepene i de nye distriktene, og de fremtidige­ politimesterne skal avgjøre lensmannsstrukturen.

Annonse