Annonse
13:33 - 10. april 2015

Sterkere alene

POLITISK ANALYSE For Høyre er det utenkelig, men det beste for partiet hadde vært å regjere alene.

Annonse

Regjeringen og samarbeidspartiene kom seg gjennom sin hittil verste krise denne uken. I et innvandringspolitisk perspektiv var ikke spørsmålet om en ekstra ankemulighet for et relativt lite antall asylsøkerbarn av stor betydning, men saken ble gjort til en prøvesten på så mye annet: For Venstre og KrF dreide det seg om hvorvidt de kunne stole på regjeringen, mens Fremskrittspartiet ble mer og mer opptatt av å vise offentligheten at det ikke var mellompartiene som dikterte regjeringens asylpolitikk.

Virkelig alvorlig ble asylbarnsaken da det viste seg at stortingsgruppen i Fremskrittspartiet og fylkespartilederne i Venstre og KrF på et tidspunkt så ut til å ta kontrollen over sine egne ledere. I utgangspunktet var det kanskje regissert slik, men etter hvert ble presset fra grunnplanet i de tre partiene så sterkt at det ble uvanlig vanskelig å finne kompromisser.

Kompromisset måtte finnes. De fire partiene har bestemt seg for at de i hvert fall vil samarbeide frem til høstens lokalvalg, og da er de nødt til å bli enige. Onsdag ble det også enighet om at det i fremtiden skal være tettere kontakt mellom regjeringen og mellompartiene om asylpolitikken. Mønsteret er kjent fra høstens budsjett-krangel. Etter at Venstre/KrF og regjeringen i flere måneder hadde snakket mer om sine uenigheter enn enigheter, ble de enige om at de i forkant av neste budsjettfremleggelse skal snakke mer sammen for å forebygge.

Annonse