Annonse
12:21 - 09. januar 2015

Rot i samordenen

Når forvaltningen skal samordnes, oppretter politikerne gjerne flere samordnere. Da skjer det lite.

Annonse

POLITISK ANALYSE

Denne uken leverte utrederne i konsulentselskapet Agenda Kaupang en rapport om Difi – Direktoratet for forvaltning og IKT. Dette er et direktorat som skal «dokumentere, analysere og formidle kunnskap» om forvaltningen, og som skal hjelpe til å utvikle offentlig sektor – spesielt der man «står overfor store og tverrgående utfordringer».

Evalueringsrapportens konklusjon er at Difi utfører alle sine enkeltoppgaver på en tilfredsstillende måte, men at direktoratet ikke gjør den tiltenkte jobben som pådriver for endring og fornyelse i offentlig sektor. Difi lykkes heller ikke i å sørge for samordning av digitaliseringen i offentlig sektor.

Annonse