00:48 - 19. juni 2015

Passkontroll på kontinentet

Hvis flyktningkrisen i Middelhavet ender opp som en absurd landskamp mellom europeiske stater, kommer alle til å tape.

Hvor nå? Flyktningene som strømmer til Europa, skal ifølge EU-kommisjonens plan fordeles mellom medlemslandene. Disse flyktningene ankom den greske øya Kos tidligere denne måneden. ⇥Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Etter historiens verste drukningsulykke i Middelhavet i april i år var europeiske ledere raskt ute med støtteerklæringer. Penger ble bevilget til en utvidet grenseoperasjon, redningsbåter ble gjort klare til avreise. Europa, ble det sagt, kan ikke være bekjent av at folk drukner rett utenfor kontinentets kyst. Vi må hale de desperate menneskene opp på land, av respekt for grunnleggende menneskerettigheter, ja, av respekt for livet selv. Hva som skal skje når båtflyktningene har fått tørket klærne, er mer uklart.

 

EU-kommisjonen har lagt frem en fornuftig plan om et kvotesystem, en måte å fordele 40 000 asylsøkere fra Syria og Eritrea mellom europeiske land, vektet etter folketall og evne til å ta imot nyankomne. EU-landenes innenriksministre skulle ta stilling til planen på et møte i Luxembourg denne uken, men avgjørelsen ble utsatt til et toppmøte mellom stats- og regjeringssjefer i neste uke, fordi medlemslandene hadde med seg hver sin bukett med innvendinger mot planen om et samlet svar. Kanskje det var representanten for EU-kommisjonens rullerende formannskap, Latvias innenriksminister, som uforvarende sa det best: «Vi er uenige om hvorvidt kvotesystemet skal være frivillig, og vi er uenige om hvordan kvotene skal beregnes.» Men, forsikret han: «Alle er enige om at situasjonen krever solidaritet.» Hvis solidariteten hverken gjelder europeiske naboland eller flyktninger, er det ikke godt å si hvem den skal omfavne.

Annonse