Annonse
08:54 - 24. april 2015

Organiser forvaltningen

Fremtidens forvaltning bør utredes like grundig som regjerings­kvartalet, skriver Aslak Bonde.

Annonse

Da den rødgrønne regjeringen for to og et halvt år siden bestemte seg for å lage en såkalt konseptvalgutredning om det nye regjeringskvartalet, skrev den i mandatet at man skulle planlegge for antatt kontorbehov ved innflytningstidspunktet, «samt påregnelig vekst etter innflytting».

Konsulentene som lagde konseptvalgutredningen (KVU) løste denne delen av oppdraget med å spørre regjeringen hvor mange ansatte de trodde det kom til å bli frem mot 2060. Daværende Fornyings- og administrasjonsdepartementet svarte med et åtte sider langt notat der tre ulike fremskrivingsmetoder alle viste mer eller mindre kraftig vekst i kontorbehovet.

 

Annonse