01:03 - 13. februar 2015

Mangler flertall for fengselsplan

Justisminister Anders Anundsen vil bruke flere hundre millioner på å sende straffedømte til fengsel i Nederland. Men det er uklart om han får stortingsflertallet med seg.

Åpne dører: Fengselet Norgerhaven i byen Veenhuizen i Nederland er klar for å ta i mot minst 242 straffedømte fra Norge. Nederland har ledig fengselskapasitet og leier allerede ut soningsplasser til nabolandet Belgia. Foto: Marcel J. de Jong
Annonse