00:55 - 27. mars 2015

Kremls propagandaoffensiv

EU kan neppe kontre russiske ideologiske fremstøt med «korrekt» informasjon.

Illustrasjon: Marvin Halleraker www.marvin.no

Hvor ofte hører du noen si «jeg er gresk-kristen-romersk, og stolt av det»? Spørsmålet ble stilt av billedkunstneren Vebjørn Sand i forrige utgave av Morgenbladet, og vakte sikkert litt latter. De fleste europeere, nordmenn inkludert, finner det både pussig og utidsmessig – for ikke å si pinlig – å bekjenne seg til noe så pompøst som en «sivilisasjon». Assosiasjonene ved det å bryske seg slik går snarere til sjåvinisme enn verdiene som ligger i bunn, som liberalitet og toleranse. Ubehaget forsterkes av at samtidens rasister har begynt å kalle seg europeere fremfor nasjonalister.

 

Men nå har Russland bydd opp til kulturkamp. Og EU-Rådet nedsatte sist uke en komité som skal lage en «handlingsplan for strategisk kommunikasjon til støtte for mediefrihet og EU-verdier», som det ble formulert. Konkret vil de kontre den russiske regjeringens stadig sterkere satsning på såkalt informasjonskrig, hvor Kreml fremmer sitt eget verdensbilde generelt og sitt syn på konflikten i Ukraina spesielt.

Annonse