08:57 - 27. februar 2015

Hva kan kvinner bli?

KOMMENTAR Spørsmålet er ikke hva kvinner er, men hva kvinner kan bli.

I undertøyet: Foto av Marie Høeg, datert fra 1895 til 1903. Fotografering ble ansett som et anstendig yrke for kvinner rundt 1900, og i Horten startet Marie Høeg et fotofirma med sin partner Bolette Berg. Lenge etter at kvinnene var døde oppdaget Fotomuseet i Horten, som hadde arvet samlingen, flere bokser det sto «privat» på. Bildene viser at de to kvinnefotografene, og spesielt Marie Høeg testet ut ulike kjønnsroller. Foto: Berg & Høeg/Preus Museum

Det er fem år siden Hjernevask-serien gikk på norsk fjernsyn. Jeg så aldri serien, men til ære for jubileet har jeg kikket på noen av episodene. Serien så ut til å ha to hovedanliggender: å vise at kjønnsforskjeller hviler på et biologisk grunnlag, og at norske kjønnsforskere dogmatisk nekter å ta dette innover seg. Serien gir inntrykk av at alle feministiske forskere deler dette biologifornektende synet.

Dette er ikke sant. Jeg er ikke den eneste feministen i verden som lenge har hevdet at feminister ikke har den minste grunn til å benekte at mennesket er et produkt av både biologi og kultur. Problemet er ikke biologi, men biologisk determinisme, altså troen på at biologiske fakta i seg selv legger grunnlaget for samfunnets normer, noe som vanligvis fører til smertefulle og urettferdige generaliseringer om hva kvinner kan og ikke kan gjøre.

 

Annonse