09:42 - 17. april 2015

Genetisk kirurgi

Ny teknologi som endrer genmaterialet, gir håp om å bli kvitt arvelige sykdommer, lage nye antibiotika, drepe kreftceller og utrydde malaria. Men nå vil sentrale forskere tøyle forskningen – før menneskeheten forandres for alltid.

Fotomontasje: Christian Belgaux

«La oss trykke på pause før vi forandrer menneskeheten», skrev nobelprisvinnerne Paul Berg og David Baltimore i en kronikk i Wall Street Journal forrige uke. De advarer mot en fremtid hvor vi velger å bruke genteknologi til å forbedre menneskers utseende og intelligens og trekker linjene til 1900-tallets eugenikk – en utbredt ideologi i Europa og USA, som handlet om å drive avl på mennesker, blant annet gjennom statlig tvangssterilisering.

Den siste måneden har verdensledende genforskere innen feltet signert to tilsvarende bekymringsmeldinger i tidsskriftene Science og Nature. Den ene gruppen etterlyser etisk debatt om teknologi som gjør det mulig å forandre menneskers arvestoff. Den andre gruppen krever global stans i alle forsøk på å endre genene i kjønnsceller og menneskelige fostre.

Genspleising ble oppfunnet på 1970-tallet og det har i mange år eksistert metoder for å «redigere» – klippe og lime – i arvematerialet. Debatten om preimplantasjonsdiagnostikk og sorteringssamfunnet har gått i flere runder. Men noe er nytt denne gang.

Annonse