01:01 - 20. mars 2015

Figurativt forsvar

AKTUELT INTERVJU Vebjørn Sand om ytringsfrihet, opptil flere paver, og hvorfor kunsten hans er evig moderne.

Portrettøren: Vebjørn Sand har malt mennesker som tok store valg, som prest og abortmotstander Børre Knudsen. Og Fredriksen-søstrene. Foto: Siv Dolmen

– Igjen er du i «bitter strid» med norske rikinger du har portrettert, denne gangen Fredriksen-tvillingene. Er det derfor du tar oppdragene – fordi det blir anledninger til gode oppslag i kjølvannet?

– Jeg elsker å male portretter og det er veldig utfordrende å lage dem. For meg er det naturlig å vise frem det fineste jeg har gjort. Det er naturlig når man maler at kunsten skal vises.

– Det var avtalen også?

Annonse