13:33 - 19. mars 2015

Fengselsplan møter motstand

Tunge institusjoner er svært kritiske til å sende straffedømte til Nederland for å sone.

«Norsk» fengsel: 18 langtidsdømte som nå soner i fengslet Norgerhaven (bildet) i byen Veenhuizen, gikk til retten for å protestere mot at de må flytte for at norske innsatte skal inn. De tapte saken i en nederlandsk domstol. Foto: Marcel J. de Jong

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Datatilsynet, Den norske legeforening, Advokatforeningen, Sivilombudsmannen, JussBuss og fengselsansattes fagforeninger. Det er bare noen av instansene som er sterkt kritiske til at Norge skal løse soningskøen her til lands med å sende dømte til et fengsel i Nederland.

«Ved soningsopphold i utlandet blir informasjonsinnhenting vanskeligere», skriver for eksempel PST-direktør Marie Benedicte Bjørnland, som påpeker at de hemmelige tjenester fortsetter å overvåke folk også etter at de er dømt. Dersom de er fengslet i utlandet, blir det vanskeligere å hindre at en person sprer radikale, religiøse eller politiske ideer i fengslet, og PST peker på at det kan være problematisk å dele etterretningsinformasjon med myndighetene i Nederland.

Legeforeningen er en blant flere som mener at det kan være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) å sende norske statsborgere til utlandet for å sone i fengsel.

Annonse