01:05 - 06. februar 2015

Farvel, forbud

Senterpartiet torpederte Michael Tetzchners kongstanke. Han synes fortsatt tiggerforbud er en god idé.

Tiggerforbudets forsvarer: Michael Tetzschner på Stortinget torsdag, mens Senterpartiets gruppe noen rom unna vedtok å gå i mot sitt eget landsmøtevedtak om å støtte forbud mot tigging. Foto: Herman Dreyer

Senterpartiet snudde torsdag og vil ikke lenger støtte tiggerforbud, og da trakk regjeringen lovforslaget som var ute til høring. Hva er din reaksjon?

– Senterpartiets landsmøte får avgjøre om det er fornøyd med at partiet ikke realiserer programpunkter som landsmøtet har vedtatt. Jeg skal ikke ha noen rolle i å formidle deres syn. Beslutningen kan ha vært at Sp ikke ønsker at partiet blir splittet av Per Olaf Lundteigen, som var imot loven. Det er et problem for Sp, som har gitt Lundteigen vetorett.

Du fremmet forslaget om tiggerforbud som fikk flertall på Høyres landsmøte i 2012. Er du personlig skuffet over at det nå ikke blir et forbud i denne stortingsperioden?

Annonse