10:04 - 24. april 2015

Etterlyst: Modige politikere

Skal Europa få bukt med den ulovlige innvandringen, må det bli lettere å komme inn lovlig, mener flere eksperter.

Usikker fremtid: Flyktninger venter på å få gå ombord i et skip til Sicilia. Lampedusa, Italia 23. april. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Aldri før har det vært vanskeligere å komme inn i Europa. Og aldri før har så mange forsøkt å trenge seg inn. 276 000 kom ulovlig inn i europeiske land i fjor, 170 000 av dem kom sjøveien til Italia fra Nord-Afrika eller Tyrkia. I år fortsetter tilstrømningen på samme nivå, og hittil er mer enn 1700 druknet i forsøket på å nå Europa.

– Tragediene vi nå ser i Middelhavet er delvis et resultat av at det er nesten umulig å komme lovlig inn i EU, sier François Gemenne, migrasjonsforsker ved den franske høyskolen Sciences Po og for tiden gjesteforsker ved Princeton-universitetet i USA. Han er kritisk til at EU svarer på økte flyktningestrømmer med enda strengere grensekontroll, og tar til orde for å gjeninnføre flere kanaler for lovlig innvandring til EU.

– Stengte grenser har ikke redusert innvandringen, bare gjort den farligere, sier statsviteren, som mener at EU er nødt til å utarbeide en felles asyl- og innvandringspolitikk, og å samarbeide nærmere med flyktningenes opprinnelsesland.

Annonse