00:45 - 20. februar 2015

Et oppgjør med varsleplikten

Helsefolks plikt om å melde fra til politi og barnevern om potensielle overgrep kan gjøre mer skade enn nytte, frykter forskerne.

Illustrasjon: Helene Egeland

– Noe av det verste er lovpålagt rapportering, sier James Cantor, pedofiliforsker i Toronto, Canada.

Det kan være 20 000 pedofile i Norge. Mange ønsker hjelp til å håndtere sine forbudte tanker før de blir overgripere, men få søker den. Frykten for å bli meldt til politi eller barnevern er antageligvis en av grunnene.

– Hvis den pedofile anerkjenner at han har et behov for hjelp og ber om det, er det galskap av samfunnet ikke å stille opp – eller å lage hindringer for at han kan få den, mener Cantor.

Annonse