00:43 - 15. mai 2015

Ein prøvestein

I førre veke vart «chocolata» og «vanilla» dømd for å delta i ei terrorgruppe. Domen er anka, men opnar samstundes for fleire tilsvarande saker.

Dømd: Norsk-somaliaren Djibril Abdi Bashir alias «chocolata» (til venstre) og Valon Avdyli alias «vanilla», vart dømd i Oslo tingrett 8. mai. Domen er anka.

I tida etter at han kom attende til Noreg snakka syriafararen Valon Avdyli fleire gongar med den norsk-chilenske IS-krigaren Bastian Vazquez på Skype. I ei av desse samtalane var det snakk om at Avdyli skulle dra ned igjen til landet. «Kommer du med eller uten chocolata?», spurte Vazques.

Dette er eit av døme Oslo tingrett nemner når dei i domen mot Avdyli ikkje festar lit til hans eiga forklaring om at han aldri var ein del av den sjølverklærte Islamske Staten, men istadenfor var aktiv i ei anna islamistisk gruppe, Ahrar ash-Sham. I motsetnad til IS vert ikkje denne gruppa definert som ei terrorgruppe.

Annonse