00:27 - 20. juni 2014

Tunnelsyn og reelle symbol

KOMMENTAR Banekaoset på Bryggen handlar ikkje om bergensarar, men om synet på kva ein god by er.

Korleis har Bergen klart å gjera ein strålande suksess til eit stort problem? Korleis kan ei herleg rørsla faktisk bli spora av? Spørsmålet er nærliggjande etter at vårens melodramatiske banefølgjetong enda med at KrF tirsdag trakk seg frå byrådssamarbeid med Høgre og Frp. Ved å vedta at Bryggen skal vera totalt trafikk-fri i framtida, meinte KrF at dei blå partia braut ein avtale som låg til grunn for by-regjeringa. Dette radikale forslaget kom eigentleg frå dei to raudgrønne, Ap og Sp. Miljøpartiet De Grønne tvitra ved bystyremedlem Sondre Båtstrand at vedtaket var gode nyhende, medan Audun Lysbakken (SV-leiaren) kontra at miljøpartiet var altfor grønne og naive: «Gråt min kjære by. Det sannsynlige resultatet er biler over Bryggen, mens bybanen til Åsane parkeres for årevis framover.»

Forvirra?

Her er meir. Viss ein vil prøva å laga lokale variantar av dei i overkant omtala politiske tv-seriane frå København eller Washington er det berre å bruka: Byråd Filip Rygg (KrF) kasta seg på sverdet då Høgre, Frp og Ap blei einige om ei tunnelløysing mot nettopp Åsane, byrådsleiar Ragnhild Stolt-Nielsen (H) har piska inn partikollegaer som på eige hand og med andre parti (les Ap) har forhandla fram andre traséval enn byrådets opphavlege, Frp har drive hor med dobbelte utgreiingar i sitt parti, og dei aller fleste partia handla stikk i strid med råda til fagetatane – som vil ha skinnene og banevognene gåande på Bryggen oppe i dagen. Stolt-Nielsen og regjeringas Monica Mæland stod då også på dette primærstandpunktet berre for to år sidan. Det er fristande å spørja kva som finst i drikkevatnet i Bergen, eller kva dei eigentleg drikk.

Annonse